Gailestingumas

Minia aukia: ilik humanikas, elkis krik?ionikai, nepamesk vertybi?!. Tirados drimban?i? ir pel?siais pasmirdusi? odi? umua. Taip ir gyvena mon?s nuleid? galvas, kupini uuojautos ir jautrumo. Deja, tas moterikas velnumas gr?ta atriu peiliu ? nugar? ir smogia visa j?ga m?s? gyvybei.

Sakau tau b?k budrus, b?k atrus, nusisuk nuo vertybi?! Neparsiduok u ramyb? vien d?l to, jog visi taip daro. Deja, visi nori b?ti geri ir su geraisiais. M?s? kult?ra persmelkta gerumu ir teigiamumu. Juk visi nori ? dang?, kur nekaltos mergel?s nuogos laksto. Bet i tikr?j?.. geru b?ti ne?manoma. Gera kek? tik ta, kuri visiems duoda.

Kaip manai, kas teisingiau duoti elgetai lit? ar spirti jam ? nugar?? Aukoti v?iu sergan?iam berniukui 100 lit? ar pasi?sti j? velniop? Gail?tis vienios mamos su pulku vaik? ar pasi?lyti jai ?sistatyti spiral?? Aukoti Afrikos negriukams ar nusi?sti dar vien? siunt? automat??

Kaip jautiesi paaukoj?s, par?m?s vargstant?? Viltingai? Didis mogus? Nuvitai kaip saul?? Jauti ilum? irdies plote? Nuli?dinsiu. Padarei blog? darb?. O ta iluma prie irdies tik dar kart? paglostytas didis tavo ego.

Lit? gav?s elgeta niekada nebenustos elgetav?s, par?m?s v?iu sergant?j? nupirkai jam tu?ios vilties, suteik?s paalp? bedarbiui at?mei i jo galimyb? ?silieti ? darbo rink?, par?mei daugiavaik? motin? pasisakei u nevaldom? santykiavim?. Tu prat?sei nelaim?, tu itempei nelaiming? epizod? uuot j? nutrauk?s. Ir pinigai ?ia niekuo d?ti. Nesuteik vilties tam, kuris be jos gim?.

Gailestingumas yra monijos rykt?. Mes gailim?s eimas paliekan?i? emigrant?, su savo organais nesusitvarkan?i? daugiavaiki? mam?, beviltik? ligoni?, mirtan?i?j?, besigydan?i? narkoman?, negabi? velt?di?, apsileidusi? tingini?. Visiems jiems tiesiame rank? vietoj spyrio ? upakal?. Ir tai tik d?l savo ego paglostymo???

Suk?r?me iltnam?, kuriame neb?ra v?jo ir al?io. ?ia tik geros tr?os ir saulut?s spinduliai. Darov?s vei nuolat glostomos ir prii?rimos. Su laiku jos nustoja galvoti ir net kalb?ti. Tik laukia maloningos rankos, kada pamaitins ir suildys. O akys vis prao, nes rankos nebekyla pasiimti. Ta?iau jau darosi bloga, nes itos darov?s ikv?pavo deguon? ir m?s? k?rybikumas pradeda dusti. Darosi silpna, nes praan?i?j? daugiau negu galin?i?j? duoti.

Neumikime. mogui nuolat reikia sukr?timo, sm?gio. L?io tako gyvenime, kad atsibust?, kad sudreb?t? ir m?styt?, kad iekot?, stengt?si, mokyt?si. Neatimkime i j? ios galimyb?s. Neuglostykime nat?ralaus mogikumo. Sm?giuokime, kai tik galime vietoj kiauro ypsojimosi ir bereikmio lito.

Taigi atsisakykime gail?jimosi. Negaikime laiko, nedejuokime, neverkime kartu su verkian?iaisiais. Kurkime patys! Imkime gyvenim? ? rankas. Stokim?s ir eikime. altai ir aikiai.

Kategorijos: Uncategorized.

1 komentaras

 1. Ramun?:

  Mes mon?s.Einam,mylim,klystam,
  Suklup?,-kylam,ir velgiame toliau.
  Kad turim antr? ans?,-tikim,
  Su viltimi pakilti daug lengviau.

  U ko usikabint,kai sk?sti?
  Jei niekas tau net iaudo nenumes.
  Mes tiktai mon?s.Net negalim
  Benamio uns palikti b?doje…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>