Pam?stymai apie valstybines ?staigas

Danai ueinu ? j? kabinetus, darbo reikalais tenka bendrauti su inspekcij? ar savivaldybi? darbuotojais. Kas ten kitaip negu pas mus priva?iuose UAB’uose, kontorose, parduotuv?se? Valstybin?se ?staigose n?ra kapitalistini? nuotaik?, streso, skub?jimo ir pelno siekimo. Papilk?j? veidai rodo begalin? gyvenimo nuobodul?, o prie rankos prikib? laikrodiai vos vos ver?ia rodykles link 5 vakaro. Danas nuobodulio prieas yra delfi.lt arba iaip koks skelbim? portalas. Na ir inoma, amini pokalbiai apie namus, vargus, neitikimus vyrus ir kosmetikos priemones.

Kokie mon?s dirba valstybin?se ?staigose? Saky?iau pilki. Betiksliai, beprasmiai, nuobod?s mon?s. Ar juos u tai reik?t? kaltinti? Turb?t ne. Kalta sistema.

Visi sutiksite, kad valstyb?, jos ?staigos ir visi pilie?iai laikosi i verslo sukuriamo produkto. Ta?iau nepanau, jog i svarbi id?ja tur?t? atgarsi? Lietuvoje. Kai j? isakau garsiai – ? mane pai?ri kaip ? kvail?.

I esm?s, tik verslas ir kuria. Joks kitas darinys valstyb?je nesukuria pinigini? l?? ir apskritai prid?tin?s vert?s. Ir nesvarbu koks tai verslas: narkotik? prekyba, prostitucija, prekyba maisto produktais, aukt?j? technologij? k?rimas, pornografijos film? gamyba – visa tai k?ryba. O valstybin?s ?staigos skirsto, tikrina, baudia.. Bet nekuria.

Taigi kur uo pakastas? Ar gali 20 % visuomen?s paveti toki? gausyb? pilk? siel?? Ar galima tik?tis, jog tie 20 % ims ir itrauks valstyb? i duob?s? Kategorikai ne. Kokia ieitis?

Matau vienintel? sprendim? – priversti valstybines ?staigas, ?mones, inspekcijas dirbti pagal verslo principus. Pelno siekimas, optimalus darbo j?gos ir itekli? paskirstymas, konkurencija, darbo disciplina. Sakysite, valstyb? tai ne verslas. Ar tikrai? Kiek daug valstyb?s ir savivaldyb?s ?moni? vadov? gurknoja brend? su kavute uuot k?r? valstybinio verslo strategij?. B?tent VALSTYBINIS VERSLAS yra vienintelis b?das ilikti m?s? lietuvikai visuomenei.

Kaip tai ?manoma? Pateiksiu kelet? elementari? modeli?. Pvz., V? Kauno regiono keliai vadovo klausiu, ar jie gali atlikti priva?i? kiem? remont?. Atsakymas, konkretus ir aikus. Ne, m?s? ?kainiai labai aukti. O ar negalima valstybini? ?staig? paslaug? kainas padaryti artimas priva?iam verslui? Kas trukdo rinkti i duobi? skutamas asfalto droles, jas sand?liuoti ir v?liau parduoti kartu su volavimo paslaugomis? Biurokratizmas ir tinginyst?. Kas trukdo teikti savivar?i? (skirt? druskai veti) nuomos paslaugas? Trumparegikumas.

Kitas pavyzdys. At?jus iemai, pilni kiemai sniego trukd? ne tik ivaiuoti, bet ir ieiti i nam?. Vis? iem? savo daugiabu?io kiem? stumdiau nuosavu traktoriumi… Ir n? karto nebuvo atvyk?s miesto komunalinio ?kio transportas. Kas trukdo daryti rinkliavas ir valyti, barstyti gatves u pinigus, pagal atskirus susitarimus su gyventojais? Miesto komunalinis ?kis netgi gal?t? teikti priva?i? nam? ol?s pjovimo paslaugas. M?s? galvas valdo ne?kikumas ir sovietizmas. “Tiesiog bus kaip bus…” Galb?t ateis kas nors i ono ir ivaduos m?s? taut? i skurdo ir nepritekliaus… Nesu toks naivus.

Kategorijos: Uncategorized.

1 komentaras

  1. Ponas:

    Labai geros ir tesingos mintys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>